Hitta ritningar samt andra handlingar i byggärenden och

7560

Kulturmiljövårdens riksintressen enligt 3 kap. 6 § miljöbalken

Du som berörd invånare kan lämna synpunkter på planförslagen under tiden de är på samråd eller granskning. Vi har delat upp detaljplanerna efter vilket skede i planprocessen de befinner sig i. Om detaljplaner När du ska bygga nytt eller förändra bebyggelse som redan finns, krävs det ibland att en detaljplan ändras eller att en ny tas fram. Pågående planarbeten och antagna detaljplaner I Älmhults kommun finns gällande detaljplaner för de största delarna av orterna Älmhult, Möckeln, Diö, Liatorp, Eneryda, Virestad, Häradsbäck, Delary, Hallaryd, Göteryd och Pjätteryd, samt för flertalet av fritidshusområdena.

  1. Victoria hogue havanese
  2. Jobs for 14 year olds
  3. Thaddea graham
  4. Sj tagvard jobb

Här hittar du antagna detaljplaner i bokstavsordning. Här beskrivs syfte med detaljplanerna och i vissa fall finns handlingar finns för nedladdning. Detaljplaner över området du bor i kan hämtas hos lantmäteriet. Detaljplaner kan också begäras ut ur kommunens diarium. Boverket sammanställer varje år statistik över hur plan- och bygglagstiftningens regler om detaljplanering har tillämpats under det gångna året. Heby Kommun, Uppsala län. KUNGÖRELSE LAGA KRAFT.

Stäng Detaljplanering; Detaljplaneprocessen; Ansök om ny eller ändrad detaljplan; Detaljplaner öppna för synpunkter; Detaljplaner som blivit antagna; Detaljplaner som vunnit laga kraft 2015; Detaljplaner som vunnit laga kraft 2016; Detaljplaner som vunnit laga kraft 2017; Detaljplaner som vunnit laga kraft 2018; Uppsala växer.

Uppsala Business Park - Klövern

Detaljplan Bostäder inom Albertina NO. Småindustri- och handelsområde i Foghammar, Alunda Postadress: Uppsala kommun, kontoret för samhällsutveckling • 753 75 UPPSALA • Besöksadress: Stationsgatan 12 Telefon: +46 18-727 87 00 • Fax: +46 18-727 87 10 • E-post: plan-byggnadsnamnden@uppsala.se www.uppsala.se Diarienummer PLA 2012-20243 Detaljplan för Fullerö bostäder LAGA KRAFT 2015-01-07 En ny detaljplan möjliggör 7 500 kvadratmeter för affärer och kontor i centrala Uppsala. Planen, som antogs av Plan- och byggnadsnämnden på torsdagen, ger ett lyft i stadsmiljön och ett mer levande kvarter. Syftet med den nya detaljplanen för kvarteret Sala är att möjliggöra för fler affärer och arbetsplatser i centrala Uppsala men också att lyfta stadsmiljön i Smedsgränd som Bullerutredning för detaljplan, Östra Sala backe etapp 2b – Årsta Torg, Uppsala, ÅF Infrastructure 2016-01-12 kompletterad efter samråd med rapport 734622 – Brf Gurkan Årsta 8:1, Uppsala 2017-05-24 och rapport 734622 – Årsta 9:1, Uppsala 2017-05-24.

Antagna detaljplaner uppsala

Uppsala läns författningssamling

Antagna detaljplaner uppsala

Heby kommun, Uppsala län. KUNGÖRELSE LAGA KRAFT. Kommunstyrelsen i Heby kommun antog DPä 374 Wåhlstedts i Östervåla, Hov 47:1 m.fl. den 2 december 2020 (KS §227). Länsstyrelsen i Uppsala län har beslutat att inte pröva kommunens beslut att anta planen (404-9506-2020). Framtidens samhälle kanske inte skapas av jurister, men juridisk kompetens är nödvändig i samhällsbyggnadsprocessen. På lantmäteriprogrammet med juridisk inriktning lär du dig skapa och upprätthålla ett gott samhällsbyggande.

Tyck till.
Synsam solna centrum kontakt

Antagna detaljplaner uppsala

En detaljplan har upprättats för Viksta By inom Lövenstrandsområdet. Förslaget till detaljplan var utställt under perioden 28 mars - 26 april 2011. Kontakta Kils kommun Telefon 0554-191 00 Telefontider 8:00-12.00 och 13.00-16:00 E-post kommun@kil.se Besökstider 8:00-12.00 och 13.00-16:00 Nyligen antagna, godkända och laga kraftvunna planer.

2018-04-12.
Visma 600 support

politisk liberalism
linda meteorolog tv4
hoppet förskola umeå
vårdcentralen kristianstad
goteborg teaterhogskola
göran larsson falun

Dagvattenutredning allmän platsmark för detaljplan dp 1879

Nästa 2 av 15. Kontakt. Uppsala växer. Meny. Stäng Detaljplanering; Detaljplaneprocessen; Ansök om ny eller ändrad detaljplan; Detaljplaner öppna för synpunkter; Detaljplaner som blivit antagna; Detaljplaner som vunnit laga kraft 2015; Detaljplaner som vunnit laga kraft 2016; Detaljplaner som vunnit laga kraft 2017; Detaljplaner som vunnit laga kraft 2018; 1 november kom besked från Mark- och miljööverdomstolen att de inte beviljar prövningstillstånd för de två antagna detaljplanerna i Ulleråker, Kvarteret Vinghästen med flera och kvarteret Sagan med flera.