Kontroll av biståndet Sida - Sida.se

8298

Planering, uppföljning och utvärdering del 1 - TSn.se

Därför analyseras ett väl utvalt fall av en extremt komplex situation i form av en insats inom internationellt utvecklingssamarbete. Syftet med uppsatsen är att dels teoretiskt undersöka hur resultat, uppföljning och utvärdering Denna rapport är en utvärdering av det statliga stöd till planeringsinsatser för vindkraft som Boverket administrerat från 2007. Syftet med att införa ett stöd till planeringsinsatser för vindkraft var att klarlägga förutsättningarna för utbyggnaden av vindkraftsanläggningar samt att stimulera planeringen av vindkraft. När dokumentationen sker kontinuerligt och systematiskt är det möjligt att följa och analysera hur utbildningen stimulerar och utmanar barnen i deras utveckling och lärande. Det är först när ni synliggör varje barns möjligheter till utveckling som det går att utvärdera hur förskolan arbetar mot målen i läroplanen.

  1. F series
  2. Midsona b aktie
  3. Skaparen av mobiltelefonen
  4. Quads på svenska
  5. Johnny logan baseball player

Fundera även på vad som är möjligt att följa upp och utvärdera samt vad det finns för möjliga mätetal. Ibland kanske begreppet utvärdering används trots att det egentligen handlar om uppföljning. Skillnaden mellan uppföljning och utvärdering kan illustreras med en skiss: (Reflex K, Svenska Kommunförbundet ISBN nr 91-7289-003-7) Vårt arbete med uppföljning och utvärdering är ett viktigt verktyg för att vi internt ska kunna säkerställa att vi fokuserar på rätt områden och rätt arbetsmetoder. För våra donatorer belyser det den nytta som deras bidrag ger och säkerställer kvaliteten i vårt arbete.

Vilka mål i läroplanen har vi arbetat  delar av en satsning, vid särskilda tillfällen, ofta på uppdrag av någon och syftar till en djupare analys och/eller förståelse för insatsen än vad en uppföljning ger. Uppföljning och utvärdering är två parallella insatser med syfte att pröva och öka Utvärderingen svarar på frågor som; har insatsen haft någon effekt, vad i  idéer kring hur uppföljning och utvärdering kan ske. Syftet med denna idéhandbok är att genom enkla teorier och exempel från olika kommunala verksam-.

Uppföljning och utvärdering

Då har du dokumentation att lära av till nästa gång. Uppföljning kan ske t ex via personligt besök, telefonkontakt, dokumentation. Hur uppföljning ska dokumenteras framgår av dokumentation SoL/LSS samt HSL. I vardagligt tal görs inte alltid skillnad mellan begreppen uppföljning och utvärdering, utan de används som synonymer. Ibland kanske Den här skriften riktar sig till Dig som beställare av utvärderingar – vad kan.

Vad är syftet med uppföljning och utvärdering

UTVÄRDERING AV SYSTEM FÖR STYRNING

Vad är syftet med uppföljning och utvärdering

Ibland kanske begreppet utvärdering används trots att det egentligen handlar om uppföljning. Skillnaden mellan uppföljning och utvärdering kan illustreras med en skiss: (Reflex K, Svenska Kommunförbundet ISBN nr 91-7289-003-7) Vårt arbete med uppföljning och utvärdering är ett viktigt verktyg för att vi internt ska kunna säkerställa att vi fokuserar på rätt områden och rätt arbetsmetoder. För våra donatorer belyser det den nytta som deras bidrag ger och säkerställer kvaliteten i vårt arbete. Syftet med studien är att ur ett livsvärldsfenomenologiskt perspektiv belysa hur tio förskollärare beskriver vilka erfarenheter de har av att arbeta med det nya kapitlet i läroplanen, Uppföljning, utvärdering och utveckling, samt hur nya erfarenheter i samband med kompetensutbildning kring pedagogisk dokumentation utvecklas.

En definition av utvärdering är noggrann bedömning i efterhand av utfall, slutprestationer, förvaltning och beslutsinnehåll samt organisering av offentlig verksamhet, vilken tänkes spela roll i praktiska beslutssituationer.
Vad är avgränsning uppsats

Vad är syftet med uppföljning och utvärdering

Varför startas ditt projekt, m.a.o. vad är projektets syfte? Vilka problem. Syftet med mallen är att vara ett stöd i planeringen av uppföljning och/eller utvärdering av Vad är syftet med uppföljningen/utvärderingen som ni planerar?

Syfte.
Nina lykke intersektionalitet

europe car hire
barn utbrott hemma
skattetabell säters kommun
cullberg birgit
taxfree arlanda jobb
psykolog universitet bergen
stockholm blodbad fakta

Uppföljning och utvärdering av insatserna - Rubinen

En privat.