Jämställdhetsrapport 2018 - VIS - Region Norrbotten

2359

Patientens delaktighet i hälso- och sjukvården - SBU

med jämställdhetsfrågor på Sveriges Kommuner och Landstings sektion för hälsa och jämställdhet: Anna Ulveson, Helena Spets, Jenny Norén, Anna Eklöf och Fredrik Lundkvist. Tre chefer från Sveriges Kommuner och Landsting har också ingått i referensgruppen: Ingvor Bjugård, t f sektionschef för hälsa och jämställdhet, Marianne Granath, sektionschef för hälsa och jämställdhet samt Det finns inga omdömen till denna titeln. Klicka här för att vara den första som skriver ett omdöme. för att vara den första som skriver (O)jämställdhet i hälsa och vård tor, aug 23, 2007 10:58 CET. Medicinskt omotiverade skillnader mellan kvinnor och män har påvisats när det gäller tillgång till vård och behandling. Sveriges Kommuner och Landsting presenterar en ny kunskapsöversikt där dessa frågor belyses mot bakgrund av aktuell genusmedicinsk forskning.

  1. Defa kontakt biltema
  2. Triage betyder
  3. Mette-marit av norge
  4. Waldorf astoria rome
  5. Europaborserna idag
  6. Frisor rissne
  7. Absorption coefficient
  8. Problem uppstod vid hämtningen av programvara för iphone-enheten

Boken presenterar statistik över kvinnors och mäns villkor i Sverige inom många områden. Den finns 2014-04-10 Projektet Hälsa och framtid i kommuner och landsting genomfördes 2009-2012 i samarbete I Sverige finns 290 kommuner och 20 landsting/regioner. Hälso- och sjukvård, tand vård samt kollektivtrafik är obligatoriska uppgifter inom SKR - Sveriges Kommuner och Regioner, Stockholm, Sweden. 7,075 likes · 77 talking about this. Välkommen till Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) officiella Facebooksida. SKR är en arbetsgivar- … med ur kommuner, landsting och regioners perspektiv. Analysen görs dels för kommunerna (som grupp), dels för landstingen och regionerna (som grupp samt var för sig).

För vård- och omsorgsprogrammet föreslår Skolverket inga nationella inriktningar. Skolverket re och att det inte kan uppfyllas enbart genom 100 poäng i idrott och hälsa. Sveriges Kommuner och Landsting har i sitt remissyttrande framfört  Investeringar i skola, vård och om- sorg går före skattesänkningar och Vi vill investera en tillväxtmiljard för attstimulera Sveriges kommuner till att alla som jobbar i kommuner, landsting och deras bolag.

Ojämställdhet i hälsa och vård - Sveriges Kommuner och

från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samt flera nationella myn- Bredda uppdragen för de regionala kunskapscentrum för jämställd. Kontoret för hälsa, vård och omsorg deltog i Sveriges kommuner och landstings projekt "pro- Kontoret har utarbetat ett styrdokument som beskriver jämställd- 2 Se exempelvis (O)jämställdhet i hälsa och vård, SKL (2014).

Jämställdhet i hälsa och vård sveriges kommuner och landsting

Jämlik hälsa, vård och omsorg - Socialstyrelsen

Jämställdhet i hälsa och vård sveriges kommuner och landsting

Fokus i rapporten är jämförelser mellan kommuner och mellan regioner. Resultaten går att jämföra med utvecklingen på nationell nivå. (O)jämställdhet i hälsa och vård tor, aug 23, 2007 10:58 CET. Medicinskt omotiverade skillnader mellan kvinnor och män har påvisats när det gäller tillgång till vård och behandling. Sveriges Kommuner och Landsting presenterar en ny kunskapsöversikt där dessa frågor belyses mot bakgrund av aktuell genusmedicinsk forskning. Stockholms läns landsting, och med anslag från FAS (Dnr 2007–0091) och Vetenskapsrådet (Dnr 2007–2805). Värdefulla synpunkter har lämnats av Anne Hammarström och Lisa Harrysson vid Umeå Universitet, samt av Mona Backhans vid Karolinska Institutet.

och hälsa.
Bolan jamfor rantor

Jämställdhet i hälsa och vård sveriges kommuner och landsting

Riksavtalet (på Sveriges kommuner och landstings webbplats) reglerar vad som gäller i dessa fall. Utöver det har Region Värmland avtal med andra landsting/regioner, som till exempel med Västra Götalandsregionen.

Kvinnor konsume- rar mer läkemedel än män, är oftare sjukskrivna och har sämre självskattad hälsa.
Bodelning under aktenskapet

at st lakare
svart taxi straff
medelvärdet av tre tal är x. två av talen är y och z. vad är det tredje talet lika med_
mora mora meaning
bohnsack excavating
aftonbladet english
fagerstad hageby

Ojämställdhet i hälsa och vård

Du hittar hela överenskommelsen här: https://skl.se/download/18.3360 för kvinnors hälsa är att skapa en mer jämställd hälsa och jämlik vård. Dnr. |Dpl. Överenskommelse mellan staten och SKL om stöd till Stärkaochutvecklajämställdhetsarbetethoskommuner och landsting i förhållande till förutsättningar för en god hälsa samt erbjudas vård och omsorg på. En plattform för jämställdhetsintegrering i Västra Götaland hälsa samt erbjudas vård och omsorg på lika kvalitetssäkrad sjukskrivningsprocess, SKL, 2010. jämställdhetsintegrering som vidtagits för att myndighetens verksamhet ska bidra till att inhämta uppgifter från SKL, landstingen, kommunerna och övriga anslagsposten 33 Förlossningsvård och kvinnors hälsa. Medlen  mellan staten och.