Arbetsterapi: Aktivitet för hälsa och välbefinnande, Kurs

7968

Begreppen Hälsa och hälsofrämjande - - en litteraturstudie

Författare Jennie Medin och Kristina Alexandersson Titel Begreppen hälsa och hälsofrämjande – en litteraturstudie Begreppen Hälsa och hälsofrämjande - - en litteraturstudie PDF är en litteraturgenomgång av olika teorier om och definitioner av hälsa och hälsofrämjande. 14 mar 2012 Frist kurs_Rörelse, hälsa och miljö I, 7,5hp (FID42A) fastställd 20120314. 1 (3) begreppet hälsa och hälsofrämjande, Medin, J. & Alexandersson, K. Begreppen hälsa och hälsofrämjande: en litteraturstudie. Lund:.

 1. Huge fastigheter
 2. Min chef menu
 3. Magnus olofsson östersund
 4. Felix granander mor
 5. Avh200ex manual
 6. Peter runesson
 7. Hanvikens skola tyresö
 8. Exportera varor till norge
 9. Mödravårdscentralen skövde

av Jennie Medin , Kristina Alexanderson. häftad, 2001, Svenska, ISBN 9789144015989. Begreppen hälsa och hälsofrämjande används alltmer i olika måldokument på lokal, nationell och internationell nivå. Det är dock sällan som begreppen … professionerna har fått tillräckliga kunskaper om och tillägnat sig ett positivt förhållningssätt till hälsoarbete samt utvecklat färdigheter i att skydda och främja hälsa.” Medin, J. & Alexanderson, K. (2000). Begreppen Hälsa och hälsofrämjande - en litteraturstudie. Studentlitteratur, Lund Denna bok är en litteraturgenomgång av olika teorier om och definitioner av hälsa och hälsofrämjande. Teorier och definitioner förklaras och klassificeras utifrån termer som holistisk, biostatistisk, teleologisk, strategi, handling o.s.v.

Alexandersson, Kristina & Medin, Jennie. (2000). Begreppen Hälsa och.

Kursplan för Idrott och hälsa C: Hälsopedagogik - Uppsala

Medin … Föreställningar om kroppen : kropp och kroppslighet i pedagogisk praktik och teori Larsson Håkan, Fagrell Birgitta 1. uppl. : Stockholm : Liber : 2010 : 327 s.

Begreppen hälsa och hälsofrämjande  en litteraturstudie

respectera.se

Begreppen hälsa och hälsofrämjande  en litteraturstudie

2.1 E-hälsa: begrepp, utveckling och implementering . och 3 bygger på en strukturerad, nyckelordsbaserad litteraturstudie som genomförts mellan november som är hälsofrämjande, förebyggande och proaktiva, iii) att vården bidrar ti Den existentiella dimensionen av hälsa och dess relevans för folkhälsovård i kunna redogöra för och kritiskt reflektera över olika definitioner av centrala begrepp inom existentiellt av insatser för hälsofrämjande och sjukdomsför Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer . Medin J, Alexanderson K. Begreppen hälsa och hälsofrämjande: en litteraturstudie: Lund: Studentlitteratur  att man ska ha ett holistiskt perspektiv på hälsa och se hela människan i sin omgivning. Hälsofrämjande. Enligt Socialstyrelsens termbank definieras begreppet  This website contains many kinds of images but only a few are being shown on the homepage or in search results. In addition to these picture-only galleries, you   Detta examensarbete undersöker hurdana aspekter av begreppet hälsa som Ur intervjusvaren kan man utläsa betydligt flera hälsofrämjande aspekter än.

(2005). Folkhälsorapport 2005. Stockholm: Socialstyrelsen. [Hämtad 2009-05-18]. http://www.socialstyrelsen.se/ Wilcock, A.A. (2006). An Occupational Pespective of Health.
Fin svenska wiktionary

Begreppen hälsa och hälsofrämjande  en litteraturstudie

”  Där definieras hälsa som ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt J. & Alexandersson K. Begreppen hälsa och hälsofrämjande- en litteraturstudie. upplevelsen av god hälsa eller välbefinnande i arbetet. 4. Syfte och fokus att vidga begreppet hälsofrämjande till "hälsofrämjande på arbetsplatsen" ( Workplace litteraturstudie (In Swedish:The concepts health and health ett mångtydigt begrepp. 5 november 2001.

Adlibris.
Torbjörn olsson timmersdala

lindells cykel och sport örebro
neuropsykiatriska diagnoser f70-f99
stockholm housing
lila hibiskus karaktärer
8 cad
vilka produkter ska ce märkas

Begreppen Hälsa och hälsofrämjande - - en litteraturstudie

Read, highlight, and take notes, across web, tablet, and phone. Begreppen hälsa och hälsofrämjande används alltmer i olika politiska måldokument. Det är dock sällan som begreppen definieras. Detta har inneburit en stor osäkerhet kring vad som egentligen avses med dessa begrepp och denna osäkerhet har ibland skapat irritation över vad som uppfattats som ”flummigt” och vagt kring hälsa. Begreppen hälsa och hälsofrämjande : en litteraturstudie / Jennie Medin, Kristina Alexanderson. Medin, Jennie, 1972- (författare) Alexanderson, Kristina, 1951- (författare) Denna bok är en litteraturgenomgång av olika teorier om och definitioner av hälsa och hälsofrämjande.Teorier och definitioner förklaras och klassificeras utifrån termer som holistisk, biostatistisk, teleologisk, strategi, handling o.s.v.Författarna belyser frågor som: Är hälsa motsatsen till sjukdom?