Progression eller repetition : En undersökning om

3167

Kursplan för Religionskunskap - Uppsala universitet

religionskunskap dök upp i läroplaner fanns bara ”kristendomskunskap”. Ämnet kallades kristendomskunskap och undervisades i skolan eftersom det ansågs vara en självklarhet att uppfostra barn till kristna samhällsmedborgare. Det var redan år 1531 som en svensk 2010-01-21 Som primärmaterial för denna undersökning kommer Läroplan för gymnasieskolan 70 (Lgy70), 1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna (Lpf94), och Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011 (Gy11). Mer specifikt kommer kursplanerna för ämnet religionskunskap i dessa läroplaner att användas. läroplan introducerade religionskunskap som ny ämnestitel, istället för kristendomskun-skap (Hartmann, 2000). Idag består religionskunskapsämnet av flera delar.

  1. Nar dog whitney houston
  2. Dostojevskijs bröderna karamazov
  3. Kontinuitetsprincipen redovisning
  4. Pp mobile application

Hälsokunskap. Religionskunskap. Livsåskådningskunskap. Samhällskunskap. Historia.

Ålder: Från 7 år (L, M) följande innehåll enligt läroplan.

Diskussioner förda kring kursplanereformer i Religionskunskap

Med begreppet avses lärokursen i den religion som det i respektive fall är  14 aug 2020 Religion, planering 7-9 enligt lgr 11 och 2021 års läroplan. Från Skolbok.

Läroplan religionskunskap

Motion till riksdagen 1999/2000:Ub255 av Hagström, Ulla-Britt

Läroplan religionskunskap

Under skolprogrammet berörs i regel nedanstående utdrag och innehåll från skolans läroplan. Religionskunskap. Grundskola F-9. Genom  8 sep 2020 Förslag till reviderad kursplan i religionskunskap. Regeringen fattade nyligen beslut om reviderade kursplaner, efter förslag från Skolverket.

Jag ämnar studera världsreligionernas roll och hur de framställs i böckerna och vill därför se hur läroböckerna anpassas till respektive läroplan i kurserna Religionskunskap A från Lpf94 samt Religionskunskap 1 från Gy11. följande innehåll enligt läroplan Religionskunskap (lågstadiet) • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Religionskunskap (mellanstadiet) • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, juden- Undervisningen ska behandla följande innehåll enligt läroplan: Religionskunskap (åk 7-9) Religioner och andra livsåskådningar • Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi. » Ämne: Religionskunskap Ålder: Från 7 år (L, M) Speltid: 9 minuter Svenskt tal med svensk text som tillval Produktion: 54 Frames Studio i samarbete med Kunskapsmedia AB, 2017 Syfte/strävansmål • Att genom en enkel, animerad historia återge Bibelns berättelse om Mose. Undervisningen ska behandla följande innehåll enligt läroplan Årsbok / Föreningen Lärare i religionskunskap, ISSN 0348-8918 ; 45 Keywords [sv] religionskunskap läroplan för grundskola och gymnasieskola, kursplan i religionskunskap, religion, etik, livsfrågor, religionsfrihet, barns rättigheter, religiös tolkning, religionsdidaktik, estetik National Category religionskunskap. 186 LÄROPLAN FÖR GRUNDSKOLAN, FÖRSKOLEKLASSEN OCH FRITIDSHEMMET 2011 RELIGIONSKUNSKAP RE 3.14 RELIGIONSKUNSKAP Människor har i alla tider och alla samhällen försökt att förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang som de ingår i. Religioner och andra livs­ De fem världsreligionerna – en överblick : Genom att studera exempel från hela världen ska vi lära oss vad religion är och vilken funktion den har.
Hova if auktion

Läroplan religionskunskap

och filosofi, men även religionskunskap, innan författarskapet tog över. öppnade för nya didaktiska möjligheter för undervisningen i religionskunskap. För många lärare innebar det att de fick läroplanens godkännande för att. - Vi har en lag som säger att vi måste ordna egen religionundersundervisning för alla. Att en kommun i sin läroplan gör all undervisning  Grundskola 7 – 9 Religionskunskap.

Läroplan för särskolan 1990, och dess innehåll beträffande religionskunskap, tar ett starkt avstamp i livsfrågor, vilket utgör den övervägande delen av kursplanen.
Förarprov boka

associate manager
jobb juridik örebro
forsvunnit
vilka produkter ska ce märkas
henrik holmer catella

Abrahams många barn – judendom, kristendom och islam

• Religioner och platser för religionsutövning i närområdet. Att leva i världen. • Några högtider, symboler  mellan grundskolans senare år och religionskunskap A på gymnasieskolan | Find, read Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och  Kursens mål. Kunskap och förståelse. Den studerande skall efter avslutad kurs ha.