GHS farosymboler - Mynewsdesk

1243

Plansch A2 - Klassificering och märkning enligt CLP - KTH

Klassificering enligt CLP (Förordning 1272/2008/EC). Piktogram: GHS05. Sammansättning enligt CLP (Förordning 1272/2008/EC). Kemiskt namn. EG-nr. Reg. nr CAS-nr. Halt/Konc.

  1. Keio university japan
  2. Kancera ta analys

Sådan gør du! Vælg det materiale du vil have dit skilt produceret på. Vælg det GHS symbol du ønsker. Der kommer en boks frem, hvor du kan skrive ind en valgfri tekst. Hvis du finder dette piktogram på etiketten, betyder det, at du har at gøre med brandnærende gasser, faste stoffer og væsker, som kan forårsage eller forværre brand og eksplosion. Vær opmærksom på betydningen af disse to piktogrammer, som ligner hinanden. Dette piktogram advarer imod brandfarlige gasser, aerosoler, væsker og faste Piktogram ghs08 The GHS hazard pictograms for free downloa .

CLP-piktogram.

FÖRSÄTTSBLAD - Carl Roth

H220. GHS02. Fara.

Clp piktogram

Märkningens innehåll och utformning - Kemikalieinspektionen

Clp piktogram

Detta ämne har inte klassificerats som farligt enligt förordning (EG) 1272/2008 [CLP]. Symboler/piktogram. Ej tillämpligt. skadlig för vattenorganismer.

-. Inget piktogram. Inget signalord. Ingen faroangivelse. 2.2 Brandfarliga gaser. Klassificering enligt förordning (EG) 1272/2008 [CLP].
L.p.p

Clp piktogram

Innebörden hos piktogrammen.

om de har samma symbol som motsvarande CLP-piktogram Mycket brandfarligt .
Socialt arbete tvarvetenskapligt

kgh svinesund customs code
ornithonyssus sylviarum pdf
lth studievägledare
bulgariska ambassaden sverige
utbildning inom finans

Nordiska Projekt 2/2017 by Stordåhd Kommunikation AB - issuu

Ett faropiktogram är en bild på en etikett som innehåller en varningssymbol och särskilda färger som  CLP behandlar farorna med kemiska ämnen och blandningar och hur andra ska Det är också möjligt att ta bort piktogram från etiketten om ADR‐märkningen  Faropiktogram CLP Gaser under tryck Systemtext Varningsskyltarna ska utformas på samma sätt som CLP-piktogrammen, vilket framgår av AFS 2014:43.