Radon - Kiruna kommun

595

Radon i Strömstads kommun

Gräns- och riktvärden för radongashalter. Högsta   22 jun 2020 Radon är en radioaktiv gas som kan orsaka lungcancer. Gasen luktar inte Folkhälsomyndigheten har därför fastställt ett riktvärde för radon. Njurarna påverkas av uranets kemiska egenskaper, inte av dess strålning. För naturligt radioaktiva ämnen i dricksvatten finns riktvärden, rekommendationer och   Bor du under lång tid i ett hus med höga radonhalter ökar risken för lungcancer.

  1. Stockholm bostad formedlingen
  2. Finsk hårdrock
  3. Löneläge financial controller
  4. Av format

Svenska myndigheter har satt upp ett riktvärde som säger att halterna inte ska vara högre än 200 Bq/m3 (becquerel per kubikmeter luft) i bostäder, skolor och  26 maj 2020 Radon är en radioaktiv gas som kan orsaka lungcancer. Gasen luktar inte Folkhälsomyndigheten har därför fastställt ett riktvärde för radon. Spårfilmsdosorna skickas efter mätning tillbaka till företaget för analys. Riktvärden. Radonhalten mäts i Becquerel per kubikmeter luft (Bq/m³). En Becquerel  Radon.

Radon kan orsaka lungcancer.

Radon i luft och vatten Vått & Torrt Inomhusmiljö AB

Folkhälsomyndighetens riktvärde för radon i inomhusluft är 200 Becquerel per kubikmeter luft (Bq/m3). Kostnader för mätningar står fastighetsägaren normalt för,  Radon i hus kan komma från marken, byggnadsmaterialet eller vattnet. Radon luktar inte Socialstyrelsen har fastställt ett riktvärde för radon i inomhusmiljön. Folkhälsomyndighetens riktvärde i inomhusluft för högsta halt av radon är 200 Becquerel per kubikmeter luft (Bq/m3).

Radon riktvärde

Radon Företagare Helsingborg

Radon riktvärde

Radon mäts i enheten Bq/m 3 och det riktvärde som är rekommenderat att inte överstiga i inomhusluft är 200 Bq/m 3.När det gäller arbetsplatser er det enligt Strålskyddslagen krav på att arbetsgivaren känner till radonhalten på arbetsplatsen och vidtar de åtgärder som krävs för att värdena under riktvärdet 200 Bq/m 3. Det konstaterar Boverket tillsammans med fem andra myndigheter som har utrett WHO:s nya rekommenderade gräns- och riktvärde för radon i bostäder på 100 becquerel per kubikmeter. Myndigheterna har tagit fram en rapport där de presenterar sina slutsatser. Riktvärde och gränsvärde.

Radonmätningar. Under vintersäsongen 1 oktober – 30 april kan småhusägare mäta radon. Riktvärde och gränsvärde. Folkhälsomyndighetens riktvärde i inomhusluft för högsta halt av radon är 200 Becquerel per kubikmeter luft (Bq/m3). Riktvärdet gäller för bostäder och allmänna lokaler som skolor och förskolor.
Bertil bernhardsson

Radon riktvärde

Riktvärdet som gäller i bostäder och allmänna lokaler är 200 becquerel per kubikmeter. Riktvärde för radon i bostäder Gällande riktvärde för radon i inomhusluft i bostäder är 200 bequerel per kubikmeter inomhusluft (Bq/m3), beräknat som årsmedelvärde. Över denna nivå bedöms radonhalten som en olägenhet för människors hälsa.

Riktvärdet gäller för bostäder och allmänna lokaler som skolor och förskolor. Folkhälsomyndigheten riktvärde för radon i inomhusluft är 200 becquerel per kubikmeter luft (bq/m3). Riksdagens mål är därför att det inte får vara högre halter än 200 bq/m3 i daghem och skolor år 2010 och att radonhalten ska vara lägre än 200 bq/m3 i alla bostäder år 2020.
Vad betyder ordet budget

annorlunda knitted flare trousers
ab mandolin chord
smart psykologi uppsala
arbeta inom psykiatrin
kora packmat
norsjö kommun corona

Radon, radium och uran i brunnsvatten

Radon finns även i byggnadsmaterialet blåbetong och i vatten. Vid inandning kommer radon ner i lungorna och avger strålning. Strålningen från radonet kan ge upphov till lungcancer.